Reindrift - Beitehage

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Beitehage

Updated: 04.08.2017
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Agriculture Agency
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1