Reindrift - Beitehage

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Beitehage

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Beitehage

Status: Valid

Version: 15.03.2017

Updated: 9/9/2019 9:40:07 AM

Accepted: 15/03/2017

Draft 04/08/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Agriculture Agency
20190801
Draft