Reindrift - Avtaleområde

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift Avtaleområde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 01.07.2016

Updated: 10/29/2018 3:31:48 PM

Accepted: 16/09/2016

Draft 16/09/2016

No historical documents

No suggested documents