Norges maritime grenser

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "Norges maritime grenser"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 1/26/2022 12:21:28 PM

Accepted: 16/12/2014

No historical documents

No suggested documents