Nasjonale laksefjorder

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


Nasjonale laksefjorder

Status: Valid

Version: 20200324

Updated: 3/24/2022 11:17:09 AM

Accepted: 24/03/2022

No historical documents

No suggested documents