N5 raster

Status: Superseded

Definition: Informasjon lik kartene i Økonomisk kartverk. Symboler, linjer og tekst med samme form som på kartene. Informasjonen forefinnes som et rasterlag pr. kartblad.Datamengde ca. 1 Mb pr. kartblad i TIFFformat i s/h.Datamengde ca. 8 Mb pr. kartblad i PNGformat i farge.

Updated: 14.02.2023
Date superseded: 14/02/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: versjon 1.0, 2009-10-20