N5 raster

Informasjon lik kartene i Økonomisk kartverk. Symboler, linjer og tekst med samme form som på kartene. Informasjonen forefinnes som et rasterlag pr. kartblad.Datamengde ca. 1 Mb pr. kartblad i TIFFformat i s/h.Datamengde ca. 8 Mb pr. kartblad i PNGformat i farge.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N5 raster

Status: Valid

Version: Versjon 20230101

Updated: 2/14/2023 1:50:09 PM

Accepted: 14/02/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
versjon 1.0, 2009-10-20
Superseded
Draft

No suggested documents