N1000 Kartdata

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet N1000 Kartdata

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N1000 Kartdata

Status: Valid

Version: Versjon 20230101

Updated: 2/14/2023 9:39:53 AM

Accepted: 14/02/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20091020
Superseded
Accepted
20/10/2009

No suggested documents