Mulighet for marin leire

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i målestokk 1:50.000 eller bedre og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Mulighet for marin leire

Status: Valid

Version: mai 2022

Updated: 6/9/2022 11:36:00 AM

Accepted: 09/06/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
februar 2020
Superseded
Accepted
18/02/2020
Geological Survey of Norway
06032019
Superseded
Accepted
07/03/2019
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Accepted
05/07/2017

No suggested documents