Matrikkelkart WMS

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Matrikkelkart WMS

Status: Valid

Version: 20201201

Updated: 12/15/2020 6:30:23 PM

Accepted: 15/12/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20191201
Superseded
Accepted
03/12/2019

No suggested documents