Matrikkelen Enkel WMS

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av tjenesten "Matrikkelen Enkel WMS"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Matrikkelen Enkel WMS

Status: Valid

Version: 20190109

Updated: 1/9/2019 12:36:21 PM

Accepted: 09/01/2019

No historical documents

No suggested documents