Jordsmonn

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Jordsmonn

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Jordsmonn

Status: Valid

Version: 01.12.2014

Updated: 8/25/2017 3:15:16 PM

Accepted: 01/05/2015

Draft 29/01/2016

No historical documents

No suggested documents