Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Updated: 31.05.2018
Date accepted: 21/12/2015
Date superseded: 31/05/2018
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 2