FKB skjermkartografi

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi for skjermpresentasjon av FKB-data

Updated: 14.02.2023
Date superseded: 14/02/2023
Date draft: 11/01/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: versjon 1.0, 2009-10-20