FKB skjermkartografi

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi for skjermpresentasjon av FKB-data

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


FKB skjermkartografi

Status: Valid

Version: Versjon 20230101

Updated: 2/14/2023 9:36:56 AM

Accepted: 14/02/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
versjon 1.0, 2009-10-20
Superseded
Draft
11/01/2021

No suggested documents