FKB-LedningVa

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet FKB-LedningVa

Updated: 14.02.2023
Date accepted: 20/10/2009
Date superseded: 14/02/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst