FKB kvalitet WMS

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av FKB kvalitet

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Retired

Version number : 1

Version name: 20190206

Updated: 4/22/2020 3:06:15 PM

Accepted: 06/02/2019

Retired: 22/04/2020

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20190206
Retired
Accepted
06/02/2019

No suggested documents