FKB-Bygningsmessige anlegg

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet FKB-Bygningsmessige anlegg

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 20/10/2009

Updated: 1/27/2022 2:44:58 PM

Accepted: 20/10/2009

No historical documents

No suggested documents