FKB-Bygning

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet FKB-Bygning

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 8/4/2017 1:18:06 PM

Accepted: 20/10/2009

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents