FKB-Bane

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "FKB-Bane"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Versjon 20230101

Updated: 2/14/2023 9:21:06 AM

Accepted: 14/02/2023

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geovekst
Superseded
Accepted
20/10/2009

No suggested documents