FKB-Arealbruk

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "FKB-Arealbruk"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Arealbruk

Status: Valid

Version: 20.10.2009

Updated: 1/22/2016 12:30:29 PM

Accepted: 20/10/2009

No historical documents

No suggested documents