FKB-AR5

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "FKB-AR5"

Updated: 16.03.2018
Date accepted: 10/12/2014
Date superseded: 16/03/2018
Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version: 01.12.2014