FKB-AR5

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "FKB-AR5"

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 01.02.2018

Updated: 12/6/2022 1:14:11 PM

Accepted: 16/03/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
01.12.2014
Superseded
Accepted
16/03/2018
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
01.12.2014
Superseded
Accepted
10/12/2014

No suggested documents