Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - detaljert. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Updated: 07.07.2020
Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 07/07/2020
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: november 2019