Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - detaljert. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Updated: 19.11.2019
Date accepted: 29/08/2017
Date superseded: 19/11/2019
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: mai 2017