Bunnsedimenter (dannelse)

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Updated: 22.09.2023
Date accepted: 08/04/2022
Date superseded: 22/09/2023
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: april 2022