AR50

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "AR50 - Arealtyper"

Updated: 24.07.2017
Date accepted: 01/02/2017
Date superseded: 24/07/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version: Versjon 12.12.2016