Aktsomhetsområder snø- og steinskred

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Aktsomhetsområder snø- og steinskred

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Aktsomhetsområder snø- og steinskred

Status: Valid

Version: 14.01.2019

Updated: 1/8/2020 1:40:27 PM

Accepted: 15/01/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
30.05.2018
Superseded
Accepted
31/05/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Superseded
Accepted
21/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1
Retired
Draft
20/12/2015

No suggested documents