Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen

Dokument har til hovedhensikt å introdusere et felles og omforent teknisk rammeverk for dataleverandører, tjenesteleverandører og applikasjonsutviklere i den geografiske infrastrukturen. Rammeverket skal sikre en felles forståelse av hvordan data og tjenester er gjort eller kan gjøres tilgjengelig, og hvordan de kan eller skal dokumenteres og vedlikeholdes.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen

Status: Valid

Version: 4.0

Updated: 8/28/2023 3:20:42 PM

Accepted: 01/06/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
3.0
Superseded
Accepted
24/11/2021
Norwegian Mapping Authority
2.0
Superseded
Accepted
11/12/2020
Norwegian Mapping Authority
1.0
Superseded
Accepted
26/05/2020

No suggested documents