WMS-veilder

Visningstjenester er obligatorisk for alle leveranser i henhold til geodataloven. Veilederen beskriver hvordan slike tjenester skal settes opp.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


WMS-veilder

Status: Valid

Version: August 2010

Updated: 9/13/2016 4:06:57 PM

Accepted: 01/08/2010

No historical documents

No suggested documents