Metadataveileder

Veileder for etablering og bruk av metadata. Veilederen omfatter grunnleggende informasjon om metadata for geografisk informasjon, samt retningslinjer for etablering, vedlikehold og bruk av metadata.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Metadataveileder

Status: Valid

Version: Versjon 1.4

Updated: 4/12/2018 3:13:48 PM

Accepted: 12/04/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.3
Superseded
Accepted
13/09/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.2
Superseded
Accepted
08/08/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.1
Superseded
Accepted
04/01/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.0
Superseded
Accepted
16/09/2015

No suggested documents