Leveranseveileder

Dette dokumentet er laget for å gi informasjon om og forenkle partenes arbeid med leveransene som inngår i Norge digitalt samarbeidet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Leveranseveileder

Status: Valid

Version: Versjon 0.72

Updated: 9/9/2019 8:21:28 AM

Accepted: 09/09/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 0.72
Superseded
Draft
22/08/2019
Norwegian Mapping Authority
Versjon 0.71
Retired
Draft

No suggested documents