Registreringsinstruks Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet angir hvordan luftfartshindre i framtiden skal registreres i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Registreringsinstruksen er basert på produktspesifikasjon NRL rapportering.

Updated: 08.08.2022
Date accepted: 29/03/2022
Date superseded: 08/08/2022
Date draft: 08/08/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1
Version name: 2022-03-17