Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Arealbruk.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 5.0 - 2022-01-01

Updated: 3/8/2022 1:01:27 PM

Accepted: 09/02/2022

Draft 08/03/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
05/08/2016
Geovekst
Versjon 4.61 – 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018

No suggested documents