Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Veg

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Veg 4.6

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 20/01/2020
Date superseded: 08/03/2022
Date draft: 20/01/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 3
Version name: Versjon 4.61 – 2020-01-01