Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Vann

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Vann.

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 22/01/2018
Date superseded: 08/03/2022
Submitter: Geovekst
Owner: Geovekst
Version number 2
Version name: Versjon 4.61 – 2018-01-01