Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-BygnAnlegg

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bygningsmessige anlegg.

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 20/01/2020
Date superseded: 08/03/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 4
Version name: Versjon 4.61 – 2018-01-01