Metadata Norsk profil av ISO 19115

Denne norske standarden definerer, i likhet med den internasjonale standarden, de nødvendige metadataskjema som beskriver geografisk informasjon og tilhørende tjenester. Den gir informasjon om hvordan man skal kunne identifisere, avgrense, kvalitetsbeskrivelse, referere til referansesystem, beskrive romlige og temporære skjema og distribuere digital geografisk informasjon

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Metadata Norsk profil av ISO 19115

Status: Valid

Version: 1.2

Updated: 10/5/2015 1:46:11 PM

Accepted: 01/11/2006

No historical documents

No suggested documents