Generelle typer

Dette dokumentet omhandler Generell del i SOSI objektkatalog, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Generelle typer

Status: Valid

Version: 4.5

Updated: 10/5/2015 12:54:59 PM

Accepted: 01/05/2014

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
4.0
Superseded
Accepted
01/04/2007

No suggested documents