Generelle konsepter

Standarden beskriver de overordnede modellene for oppbygning av SOSI Generell objektkatalog. Standarden er nært knyttet opp mot internasjonale standarder, og beskriver hvordan vi benytter disse i tilknytning til vår nasjonale geografiske infrastruktur.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Generelle konsepter

Status: Valid

Version: 4.0

Updated: 10/5/2015 1:00:11 PM

Accepted: 01/11/2006

No historical documents

No suggested documents