Search register

Code lists - Norwegian SOSI codes

Norwegian NSDI register of national SOSI code lists

Updated: 24/10/2017
Showing 1 - 22 of 22 hits

Angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Type veg (FormOfWay).

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Register

Objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc

Norwegian Mapping Authority

Code value

Number for areas outside Norway mainland. Based on SSB numbers with additional numbers for sea areas.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Method on which registration of position is based

Norwegian Mapping Authority

Code value

Kystkonturens referansenivå

Norwegian Mapping Authority

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Register

Numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list..

Norwegian Mapping Authority

Code value

Nummerering av kommuner i Norge. Gjeldende fra 1. januar 2020

Norwegian Mapping Authority

Code value

Nummer til kommuner i Norge gjeldene fra 01.01.2019. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommunenummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Norwegian Mapping Authority

Code value

status for INON-inngrepet ved registrering

Norwegian Mapping Authority

Code value

referanseflate som er utgangspunktet for høyde

Norwegian Mapping Authority

Code value

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Norwegian Mapping Authority

Code value

Liste over alle norske kommunenummer. Inneholder både utgåtte og fremtidige nummer.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Fylkesnummer fra 1. januar 2020

Norwegian Mapping Authority

Code value

Offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Norwegian Mapping Authority

Code value

Arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 22 of 22 hits