Søk i register

Vegkategori

Angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)

Oppdatert: 08.11.2017
Viser 1 - 6 av 6 treff

Kodeliste

E

Gyldig

F

Gyldig

K

Gyldig

P

Gyldig

R

Gyldig

S

Gyldig

Viser 1 - 6 av 6 treff