Search register

Vegkategori

Angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)

Updated: 08/11/2017
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

E

Valid

F

Valid

K

Valid

P

Valid

R

Valid

S

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits