Motorveg

veg med fire eller flere kjørefelt, midtdeler, planskilte kryss og uten direkte tilknytning til eiendommene langs vegen. Skiltet med skilt 502. INSPIRE: FormOfWay = Motorway

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/14/2015 10:10:06 AM

Code value

Code value:

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term