Fortau

del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein INSPIRE: FormOfWay=Walkway

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/14/2015 10:10:06 AM

Code value

Code value:

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term