Annet

lenke som binder sammen andre lenker. Brukes for å få sammenhengende ruter, der ingen andre typer kan brukes. Skal kun brukes for å lage et sammenhengende nettverk til bruk i ruter. For eksempel skiløyper over jorder og myrer.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/14/2015 10:10:06 AM

Code value

Code value:

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term