6

Status: Submitted

Definition: De sjuende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. kommunale veger.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 6