Search register

Vegklasse

 

Updated: 04/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 10 of 10 hits

Codelist

0
De viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. motorveger.
0

Submitted

1
De nest viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større riksveger.
1

Submitted

2
De tredje viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre riksveger.
2

Submitted

3
De fjerde viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større fylkesveger.
3

Submitted

4
De femte viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre fylkesveger.
4

Submitted

5
De sjette viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. de minste fylkesvegene og viktige kommunale veger.
5

Submitted

6
De sjuende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. kommunale veger.
6

Submitted

7
De åttende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. private veger.
7

Submitted

8
De niende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. skogsbilveger.
8

Submitted

9
De minst viktige vegene i et vegnettverk, f.eks. veger det ikke er anbefalt å kjøre på, men mulig å kjøre på.
9

Submitted

Showing 1 - 10 of 10 hits