skogsveg

Status: Submitted

Definition: Skogsveg. Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: S