riksveg

Status: Submitted

Definition: Riksveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: R