privatVeg

Status: Submitted

Definition: Privat veg. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: P